Informatyczne rozwiązania do zarządzania procesami biznesowymi firm.

Nowa wersja Xprimer

Xprimer 3.0 Współcześnie coraz większe znaczenie zyskują wyspecjalizowane systemy wspierające kompleksowe zarządzanie firmą. Wymaga się od nich przede wszystkim jednego – zwiększenia efektywności poszczególnych procesów biznesowych. A co za tym idzie, jak najbardziej elastycznej struktury. Tego, żeby wybrany system odpowiadał potrzebom firmy nie tylko „tu i teraz”, ale i w przyszłości. Właśnie z takiego założenia wychodzą nasiWięcej oNowa wersja Xprimer[…]