Multikonferencja z dedykowaną aplikacją od Softeam

25-26 maja 2015 r. na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy odbyła się multikonferencja Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Łódzkiego i Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą


pn. Zastosowanie technologii informacyjnych w administracji publicznej oraz narzędzi    Business Intelligence w zarządzaniu budżetami jednostek samorządu terytorialnego.


Nasza firma zaprezentowała aplikację, która daje możliwość przetworzenia danych źródłowych w raporty służące wspomaganiu obszarów zarządzania JST.
Stworzenie autorskiej aplikacji do obsługi hurtowni danych w zakresie raportowania standardowych zestawów informacyjnych z wykorzystaniem MS Visual Studio, daje szansę wykorzystania metody benchmarkingu wspierającej proces decyzyjny. Nasze rozwiązanie i tworzenie kostek OLAP umożliwia opracowanie własnych raportów w MS Excel  z wykorzystaniem tabel przestawnych.
W trakcie konferencji przedstawiciele naszej formy wygłosili także dwa referaty: ?Podstawowe rozwiązania użytkowe oprogramowania monitoringu budżetów gmin opracowane dla zajęć warsztatów wspomagania decyzji finansowych JST? oraz ?Ewolucyjne rozwiązania tworzenia hurtowni danych i metod sporządzania raportów środkiem do wspomagania decyzji finansowych w JST?.