o nas

SOFTEAM

jest firmą specjalizującą się w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań w zakresie systemów zarządzania. Realizowane projekty wdrożeniowe oraz szeroki zakres specjalistycznych usług ukierunkowanych na podniesienie efektywności firm przynoszą Klientom znaczące korzyści. Podstawą oferowanych rozwiązań w zakresie zarządzania procesami biznesowymi firm są wysokiej jakości informatyczne systemy zarządzania.
Oferowane rozwiązania i usługi odpowiadają potrzebom i możliwościom naszych Klientów. Opierając współpracę z Klientami na zasadach partnerstwa biznesowego otwieramy się na problemy Klientów, poszukując rozwiązań dopasowanych do specyfiki ich firm.

O jakości i skuteczności naszych działań świadczą referencje naszych specjalistów uzyskane w czasie zrealizowanych dotychczas projektów i prac na rzecz licznego grona klientów.

Współpracujemy z klientami reprezentującymi różnej wielkości organizacje, zarówno prywatne jak i państwowe, przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe jak również jednostki administracji publicznej. Specjalizujemy się w realizacji projektów i usług dla szkół wyższych, jednostek opieki zdrowotnej oraz firm sektora MSP w tym w szczególności firm handlowych i drukarni.

SOFTEAM to partner biznesowy Klienta wspierający swoimi specjalistycznymi usługami realizację rozwiązań decydujących o jego sukcesie rynkowym.

Dla nas każdy Klient jest partnerem biznesowym, a jego sukces naszym sukcesem, każdy projekt, każda praca realizowana na rzecz Klienta jest indywidualnym przedsięwzięciem, a rozwiązanie każdego problemu Klienta najważniejszym zadaniem.

CELE

Celem naszej firmy jest wdrażanie skutecznych rozwiązań w zakresie systemów zarządzania, wspomagających podstawowe procesy biznesowe, zapewniających poprawę efektywności i zwiększenie sprawności organizacyjnej naszych Klientów.
Realizowane przez naszą firmię projekty ukierunkowane są na poprawę efektywności działania naszych Klientów poprzez właściwy dobór i wdrożenie skutecznych informatycznych systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Realizacji tego celu służy również analiza i doradztwo wspierające Klienta w prowadzeniu jego działalności, jak i wszechstronna pomoc świadczona również po wdrożeniu systemu.

NASZE DOŚWIADCZENIA

Kadrę firmy stanowią pracownicy z wieloletnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji konsultantów - praktycy posiadający doświadczenie w realizacji projektów wdrożeniowych i obsłudze informatycznych systemów zarządzania w firmach różnych branż.
Zrealizowane projekty wdrożeniowe, satysfakcjonująca Klientów wieloletnia współpraca z naszymi specjalistami stanowią dowód na to, że potrafimy spełnić oczekiwania Klientów. Znajduje to swój wyraz w opiniach Klientów, stanowiących świadectwo fachowości naszych usług i podejścia do współpracy z Klientem.

Dlaczego warto współpracować z SOFTEAM

Za wyborem naszej propozycji i nawiązaniem współpracy z SOFTEAM Sp. z o.o. przemawia wiele argumentów, wśród których można wymienić:


>> SOFTEAM oferuje rozwiązania sprawdzone, zgodne ze specyfiką polskiego rynku i polskiego prawa,

>> SOFTEAM to partner z bogatym doświadczeniem we wdrożeniu systemów zarządzania w firmach różnych branż,

>> SOFTEAM zapewnia skuteczne wdrożenie systemów zarządzania oraz opiekę powdrożeniową w ramach długofalowej współpracy,

>> SOFTEAM zatrudnia specjalistów z różnych dziedzin mających wieloletnie doświadczeniem i gruntowną wiedzę,

>> SOFTEAM w ramach współpracy przy realizacji wdrożeń systemów zarządzania zapewnia odpowiednie szkolenia,

>> SOFTEAM zapewnia niskie koszty wdrożenia systemów oraz krótkie terminy realizacji projektów,

>> SOFTEAM zapewnia doradztwo i wsparcie w doskonaleniu systemów zarządzania i procesów biznesowych,

>> SOFTEAM oferuje długofalową współpracę opartą na zasadach parterstwa biznesowego przynoszącego wymierne korzyści.

NAGRODY: