Simple.BI

>> Dynamiczne Zarządzanie Efektywnością
>> Wielowymiarowa, elastyczna analiza danych
>> Personalizowane Pulpity Menedżerskie

 

 

 

SIMPLE.BI ? platforma analiz biznesowych

 

to rozwiązanie dedykowane nie tylko dla menadżerów, lecz dla wszystkich osób w firmie, od których decyzji zależy optymalny przebieg realizowanych procesów. Ma ono na celu dostarczenie niezbędnych informacji ułatwiających podejmowanie decyzji zarówno strategicznych, jak i operacyjnych. Gwarantuje to rozbudowane mechanizmy integracji danych gromadzonych w dowolnym systemie dziedzinowym oraz wykorzystanie technologii OLAP i hurtowni danych.

 

SIMPLE.BI

to wszechstronna, w pełni zintegrowana platforma klasy Business Intelligence, umożliwiająca budowę zarówno klasycznych systemów raportowania jak i korporacyjnych rozwiązań wspierających zarządzanie efektywnością przedsiębiorstwa (CPM ? Corporate Performance Management).

CECHY SYSTEMU

– intuicyjny i szybki dostęp do zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa, np. poprzez przeglądarkę internetową
– pewność,  gwarancja i spójność prezentowanych danych
– dynamika i pełna elastyczność sposobu prezentowania informacji
– w pełni parametryzowalne rozwiązanie dopasowujące się do potrzeb branży
– automatyczna dystrybucja raportów i analiz do uprawnionych grup użytkowników

OBSZARY WSPIERANE PRZEZ SIMPLE.BI:
RAPORTY I ANALIZY

– ułatwienie tworzenia dynamicznych raportów i analiz finansowych w zakresie danych planistycznych, rzeczywistych i prognostycznych
– szybka i sprawna budowa raportów bez konieczności posiadania przez użytkowników szerokiej wiedzy informatycznej
– wszechstronne i efektowne możliwości graficznej prezentacji danych: tabele przestawne, drzewa decyzyjne, analiza skupień, grafy oparte na mapach GIS
– wbudowane funkcje eksploracji danych (Data Mining)
– tworzenie schematów analiz progu rentowności marży i zysku, analizy rentowności poszczególnych elementów struktury organizacyjnej, procesowej, czy  produktowej

Moduły obsługujące ten obszar:
– TARGIT
– Report Portal
– Analizator biznesowy (MS EXCEL oparty na kostce OLAP)

PLANOWANIE I BUDŻETOWANIE

– wielowymiarowe, dynamiczne modelowanie hierarchicznych i macierzowych struktur planistycznych
– tworzenie budżetów kroczących na podstawie algorytmów opartych o wskaźniki makro- i mikroekonomiczne
– prowadzenie prac planistycznych w wątkach ?Góra-Dół? i ?Dół-Góra?
– zintegrowany monitoring realizacji planów ? konsolidacja budżetów
– praca grupowa nad budżetami z możliwością definiowania przepływów pracy (workflow), z opcjami zatwierdzania i odrzucania całości lub części budżetu, statusami wprowadzania budżetów cząstkowych oraz komunikacją e-mailową na każdym etapie pracy z budżetem,
– planowanie kategorii wartościowych, ilościowych oraz wyliczanych na bazie algorytmów
– tworzenie wielu wersji i wariantów budżetowych
– budowanie modeli biznesowych z zastosowaniem wskaźników i parametrów sterujących

 

Moduły obsługujące ten obszar:

– PROPHIX 10

 

ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ

– tworzenie Kluczowych Wskaźników Wydajności (KPI – Key Performance Indicator)
– tworzenie Kart Wyników dla dowolnych obszarów biznesowych (Scorecards)
– tworzenie Kokpitów Menadżerskich (Dashboards)
– Portal Korporacyjny

 

KORZYŚCI I ZALETY SYSTEMU

– udostępnia w odpowiednim czasie żądaną informację,  wskazanym osobom jej w celu podjęcia właściwej decyzji
– poprawia wydajność oraz skraca czas przygotowywania przekrojowych i kompleksowych zestawień, raportów i ananaliz
– znacznie zwiększa użyteczność danych gromadzonych przez firmę w różnych systemach i bazach danych
– usprawnia przygotowanie budżetów oraz ułatwia kontrolę ich realizacji
– ułatwia dopasowanie budżetów i planów do celów strategicznych, w sposób zapewniający efektywną alokację środków
– umożliwia dynamiczne raportowanie z możliwością eksploracji danych
– pozwala na tworzenie wielu wariantów scenariuszy biznesowych oraz ich porównywanie i analizę
– pozwala na szybką identyfikację zagrożeń i określenie poziomu ryzyka związanego z realizacją przedsięwzięć biznesowych
– pomaga w optymalizacji zarządzania we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa
– umożliwia efektywne modelowanie i zarządzanie procesami w obrębie organizacji
– pozwala na modelowanie analizy progu rentowności w celu określania ?kamieni milowych? rozwoju firmy
– przyczynia się do realnej poprawy osiąganych wyników

Prosta i intuicyjna obsługa systemu, pozwala użytkownikowi na samodzielne tworzenie i dostosowanie prezentacji danych do własnych potrzeb. Korzystanie z systemu nie wymaga znajomości szczegółowych struktur bazy danych czy też skomplikowanego języka zapytań. W pełni internetowa technologia, umożliwia publikację i współdzielenie raportów, wskaźników i analiz poprzez przeglądarkę internetową. Rozbudowany Portal Korporacyjny ułatwia definiowanie indywidualnych pulpitów menadżerskich i kart wyników oraz ich dystrybucję bezpośrednio z poziomu portalu na skrzynkę e-mail.