Softeam partnerem strategicznym

Akademickich Walentynek organizowanych na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym 2020