Inne wdrożenia

Poniżej przedstawiamy wybrane wdrożenia w których braliśmy udział jako podwykonawcy.

CENTRUM ONKOLOGII ? INSTYTUT im. Marii Skłodowskiej-Curie

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EBUD" - Przemysłówka Spółka z o.o.

Lodziarnie Firmowe Sp. z o.o. S.K.A

Instytut Technologiczno- Przyrodniczy w Falentach

SPZOZ "MEDITRANS OSTROŁĘKA" SPRiTS w Ostrołęce

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Szpital - Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o.

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

E.Leclerc Polska

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy.