Zakłady Komunikacji

>> budżetowanie
>> rozliczanie pojazdów
>> rozliczanie pracowników
>> obieg dokumentów
>> business inteligence
>> portal pracowniczy

Opis rozwiązania

Specyfika zakładów komunikacji powoduje, że nie można wdrażać standardowych rozwiązań informatycznych. Szczegółowe rozliczanie kierowców, motorniczych powoduje, że rozwiązania muszą być ?szyte na miarę?. Plany przewozów, karty drogowe to kolejne specyficzne elementy rozwiązań dla zakładów komunikacji. Powiązanie wszystkich elementów jest kluczowe dla docelowego przekazania informacji do obszaru wykonania budżetów i business intelligence.

Zastosowane rozwiązania portalowe(www) powodują łatwiejsze rejestrowanie danych z lokalizacjach rozproszonych.

 

Wdrożony system obejmuje

>> Prowadzenie grafików dla pojazdów / pracowników.

>> Prowadzenie ewidencji kart pracy między innymi w zakresie:

- numer pojazdu, grupa pojazdów, pracownik, przepracowany czas, przebieg pojazdu.

>> Wyliczanie wozokilometrów w przebiegach miejskich.

>> Prowadzenie ewidencji pojazdów wynajmowanych do przewozów pozamiejskich, np. wycieczki.

>> Automatyczne przekazy czasu pojazdów, pracowników do kart pracy na podstawie, których następuje wyliczanie wynagrodzeń.

>> Prowadzenie Budżetów w zakresie planowania, rezerwacji środków, wykonania, w dowolnej szczegółowości  pozycji w Budżecie np.:

 
Pojazd /MPK

                                       1.1.    Autobusy

                                       1.1.2  Zużycie paliwa

                                       1.1.3  ?

                                       1.2.    Tramwaje

                                       1.2.2.  Wynagrodzenia

                                       1.2.3  ? .


>> Analizę kosztów i przychodów w układzie zdefiniowanych  budżetów.

>> Aktualizację wykonania pozycji budżetowych w chwili rejestrowania operacji.

>> Prowadzenie planów zakupów budżetowych w zakresie planu,  rezerwacji, wykonania planu.

>> Rozliczanie umów po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

>> Przygotowanie planu rzeczowo-finansowego.

>> Naliczanie wynagrodzeń w układzie godzinowym.

>> Harmonogramy badań lekarskich, umów cywilno-prawnych, urlopy, wysługę lat, itp.

>> Naliczanie amortyzacji.

>> Przygotowanie do obsługi inwentaryzacji przy pomocy kodów kreskowych.

>> Naliczanie odpisów kosztowych od międzyokresowych kosztów (RMK).

>> Automatyzację rozliczeń kosztów pośrednich przy zastosowaniu kluczy, np. zastosowanie wozokilometrów do podziału kosztów między ośrodkami kosztów (MPK).

>> Obsługę odzieży roboczej:

- Harmonogram przydziału odzieży, przydział odzieży roboczej zgodny z wewnętrzną tabelą dla zajmowanego stanowiska w podziale na  rozmiary, automatyczne cykliczne  zapotrzebowania uwzgledniające posiadane stany magazynowe odzieży, aktualna informacja o posiadanych elementach odzieży przez pracownika, wspomaganie rozliczeń finansowych /noty oraz działu zamówień publicznych.


>> Zarządzanie dokumentacją elektroniczną:

- Digitalizacja dokumentów występujących w procesach firmy, elektroniczna książka podawcza, akceptacja kosztów przez osoby odpowiedzialne merytoryczne za wykonanie budżetów.
- Awizacja zobowiązania (uzyskanie danych do przepływów finansowych o terminach faktur jeszcze w procesie przyjmowania dokumentów kosztowych).
- Elektroniczne Wnioski urlopowe.


>> Sprawozdawczość w Business Intelligence:

- Prezentacje w postaci schematów informacyjnych danych ewidencjonowanych w różnych miesiącach systemu.
- Poprzez mechanizmy uprawnień do danych, określenie pulpitów menadżerskich.
- Wskaźniki efektywności (finansowe i niefinansowe wskaźniki stosowane jako mierniki w procesach).

Uważamy że:

Profesjonalna diagnoza oczekiwań daje szansę wdrożenia optymalnego rozwiązania, dzięki któremu wszystkie dane przenoszone są pomiędzy etapami procesu, a na kolejnych trzeba jedynie uzupełniać tylko elementy, które nie były wcześniej rejestrowane. Bardzo ważnym elementem jest spływa informacji z całego rozwiązania w jedno miejsce ? obszar zamówień w systemie ERP. W wyniku optymalizacji możliwości synchronizacji informacji handlowiec nadzorujący dany proces ma niezbędną wiedzę o kliencie, zapytaniu handlowym, przebiegu procesu produkcyjnego i logistycznego oraz zafakturowaniu w jednym miejscu systemu.


Kilka słów naszego Klienta:

?Korzystanie z zaimplementowanego systemu zapewnia Spółce dostęp do bieżących danych finansowych, kontrolę kosztów i innych parametrów działalności, co w efekcie przyczynia się do zwiększenia efektywności działania ?..?

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Janusz Szymański

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Prezes Zarządu

                                                                                                                                                                                                                                                                                MZK w Toruniu Sp.z o.o.

Podsumowując:

Posiadamy kompetencje i doświadczenie w sferze dostarczania rozwiazań informatycznych dla zakładów komunikacji. Mówimy jednym językiem i rozwijamy się wraz z Klientem i jego potrzebami.  Jednym z naszych Klientów są Miejskie Zakłady Kumunikacji w Toruniu.


Zapraszamy do kontaktu.

Beata Moskal
+48 52 348 79 80
+48 609 585 577
bmo@softeam.pl