Simple.ERP

>> Pomoc w realizacji strategii firmy

>> Wspieranie decyzji menadżerskich

>> Optymalizacja pod potrzeby klienta

Współczesny rynek stawia przed menedżerami wysokie wymagania. Zmieniające się czynniki gospodarcze i ekonomiczne sprawiają, że tylko wysoka efektywność wszystkich procesów i działań biznesowych może zapewnić możliwość funkcjonowania i rozwoju. Zastosowanie technologii informatycznych, wspierających procesy zarządzania, posiada znaczący wpływ na efektywność firmy a wdrożenie zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania przynosi istotne i wymierne korzyści, przyczyniające się do osiągnięcia sukcesu rynkowego.

Cechy systemu SIMPLE.ERP
SIMPLE.ERP jest Zintegrowanym Systemem Informatycznym zapewniającym spójną i kompleksową obsługę procesów gospodarczych w całym zakresie działalności. Swym działaniem obejmuje procesy zachodzące w:

 

– Firmach o różnych profilach działalności (produkcja, budownictwo, usługi, handel)
– Uczelniach wyższych
– Jednostkach medycznych
-Instytutach badawczych
-Jednostkach rządowych

 

Istotne cechy tego systemu to otwartość i elastyczność, które są wynikiem wykorzystania do jego budowy powszechnie zaakceptowanych standardów i interfejsów. Dzięki daleko posuniętej standaryzacji system może być ponadto łatwo rozwijany – w trakcie wdrożenia wzbogacany o nowe obszary funkcjonalne. Ponadto system w łatwy sposób integruje się z innymi rozwiązaniami branżowymi (np. systemami części ? białej? w jednostkach medycznych, systemami dziekanatowymi, systemami dedykowanymi dla produkcji i sterowania automatyką przemysłową).
SIMPLE.ERP obejmuje następujące obszary funkcjonalne:

 

– Finanse i Księgowość (Windykacja, Info, MSSF)
– Majątek Trwały (Inwentaryzacja Majątku Firmy)
– Obrót Towarowy (Obieg dokumentów, Zamówienia Internetowe)
– Personel (ePIT)
– Proces Produkcji
– Budżetowanie Projektów

i zintegrowany z pozostałymi produktami z oferty SIMPLE:

– SIMPLE.BI – Zarządzanie Procesami Biznesowymi
– SIMPLE.CRM – Zarządzanie Relacjami z Klientami
– eSIMPLE.KARO HRMS
– SIMPLE.APS

System dzięki wykorzystaniu technologii Microsoft SQL Server oraz najnowszych narzędzi programistycznych zapewnia bezpieczeństwo danych i integrację z pakietem Microsoft Office, pozwalając na wydajną pracę w firmach o stałej lokalizacji jak i w strukturach rozproszonych. SIMPLE.ERP jest systemem otwartym, stwarza szerokie możliwości dołączania własnych rozszerzeń funkcjonalnych aplikacji.
Oferowane rozwiązania to nie tylko system informatyczny, to także proces wdrożenia, który pozwala na osiągnięcie pełnych korzyści. Wdrożenia SIMPLE.ERP realizowane są zgodnie z odpowiadającą standardom europejskim metodyką, łączącą w sobie nasze wieloletnie doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji kilku tysięcy udanych wdrożeń ze współczesnymi wymaganiami stawianymi wdrożeniom rozwiązań informatycznych. Zasadnicze założenia naszej metodyki prowadzenia wdrożeń to:
– spełnienie oczekiwań Klienta,
– dostarczanie Klientowi wymiernych korzyści,
– zapewnienie bezpieczeństwa obu stron,
– ukierunkowanie działań na osiągnięcie założonych wspólnych celów Klienta i SIMPLE S.A.

Stosowana metodyka pozwala na dokładne dostosowanie systemu do wymagań Klienta gwarantując powodzenie przedsięwzięcia i realizację wdrożenia w ramach zaplanowanego budżetu.

KORZYŚCI

 

Wdrożenie rozwiązań opartych na SIMPLE.ERP przynosi szereg korzyści, wśród których najważniejsze to:
Wspieranie realizacji strategicznych celów firmy (zwiększenie sprzedaży, poprawa jakości obsługi klientów, redukcja zapasów magazynowych, redukcja kosztów),
Usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez uporządkowanie procesów zachodzących w firmie,
Bieżąca kontrola kosztów i innych parametrów działalności firmy poprzez dostęp do danych analitycznych i budżetowanie
Usprawnienie podejmowania właściwych decyzji gospodarczych dzięki możliwości uzyskiwania analitycznej i syntetycznej prezentacji dowolnych danych strategicznych w formie wieloprzekrojowych zestawień z wykorzystaniem portalu kontrolingowego.

Wsparcie menedżerów w procesie budżetowania i analizy budżetów firmy z możliwością budowania budżetów odgórnych i oddolnych,
Skrócenie cyklu uzyskiwania należności od kontrahentów poprzez możliwość bieżącego monitorowania stanu rozliczeń i zautomatyzowanie czynność związanych z rozbudowaną windykacją należności,
Wzrost skuteczności sprzedaży przez zwiększenie i uporządkowanie wiedzy o potrzebach klientów oraz usprawnienie dostępu handlowców do tego typu informacji,
Zmniejszenie kosztów utrzymania stanów magazynowych poprzez przekazywanie precyzyjnych i aktualnych informacji o stanach magazynowych, planowanym zapotrzebowaniu i zamówieniach od klientów pozwalające w efekcie obniżyć poziom zapasów,
Obniżenie kosztów produkcji dzięki szczegółowemu monitoringu procesów produkcyjnych i planowaniu produkcji pozwalającemu poprawić ich efektywność,
Bieżąca kontrola kosztów produkcji umożliwiająca ich obniżenie i racjonalizację poprzez szybki dostęp do bieżących danych kosztowych oraz możliwość uzyskiwania ich analitycznej i syntetycznej prezentacji,
Usprawnienie procesów zarządzania kadrami
Usprawnienie obiegu informacji i dokumentów wewnątrz firmy dzięki udoskonaleniu rejestracji zdarzeń gospodarczych w systemie informatycznym i wbudowanym mechanizmom obiegu dokumentów,
Zwiększenie efektywności pracowników (użytkowników systemu) poprzez poprawę ich organizacji pracy, oszczędność czasu koniecznego do generowania dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych (ZUS, US, itp.),
Wspomaganie funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością poprzez podporządkowanie działań pracowników wprowadzonym w systemie informatycznym regułom i procesom dostosowanym do norm jakości ISO.